INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL - 24.03.2019 Lazarevac


PRIJAVLJENE DISCIPLINE (Ažurirana : 18.08.2019)
A
R.br R.br Kategorija Sastav Uzrast-razred Takmičara
1 1 Hip Hop Solo f Mini kids 8
2 2 Disco Show Solo f Mini kids 1
3 3 Hip Hop Solo m Mini kids 2
4 4 Street Dance Show Solo m Mini kids 1
5 5 Hip hop Battle Solo Mini kids 3
6 6 Hip Hop Duo Mini kids 1
7 7 Hip Hop Group Mini kids 1
8 8 Hip Hop Formation Mini kids 1
9 9 Street Dance Show Formation Mini kids 1
10 1 Hip Hop Solo f Children 31
11 2 Street Dance Show Solo f Children 5
12 3 Acrobatic Dance Solo f Children 1
13 4 MTV Dance Solo f Children 1
14 5 Hip hop Battle Solo Children 8
15 6 Hip Hop Duo Children 9
16 7 Hip Hop Group Children 4
17 8 Street Dance Show Group Children 3
18 9 Disco Show Group Children 1
19 10 Show Dance Group Children 1
20 11 Hip Hop Formation Children 3
21 12 Street Dance Show Formation Children 1
22 1 Hip Hop Solo f Juniors 41
23 2 Disco Dance Solo f Juniors 3
24 3 Street Dance Show Solo f Juniors 7
25 4 Show Dance Solo f Juniors 4
26 5 Modern Ballet Solo f Juniors 1
27 6 Bollywood Solo f Juniors 1
28 7 National Folkloric Dance Solo f Juniors 1
29 8 Musical Solo f Juniors 1
30 9 MTV Dance Solo f Juniors 1
31 10 Open Category Solo f Juniors 1
32 11 Hip Hop Solo m Juniors 3
33 12 Street Dance Show Solo m Juniors 1
34 13 Hip hop Battle Solo Juniors 15
35 14 Hip Hop Duo Juniors 3
36 15 Show Dance Duo Juniors 1
37 16 Acrobatic Dance Duo Juniors 1
38 17 Hip Hop Group Juniors 2
39 18 Disco Show Group Juniors 2
40 19 Latin Show Group Juniors 1
41 20 Show Dance Group Juniors 1
42 21 National Folkloric Dance Group Juniors 1
43 22 MTV Dance Group Juniors 1
44 23 Open Category Group Juniors 1
45 24 Hip Hop Formation Juniors 5
46 25 Disco Dance Formation Juniors 1
47 26 Street Dance Show Formation Juniors 1
48 27 Show Dance Formation Juniors 1
49 28 Modern Ballet Formation Juniors 1
50 1 Hip Hop Solo f Adults 32
51 2 Disco Dance Solo f Adults 1
52 3 Street Dance Show Solo f Adults 1
53 4 Hip Hop Solo m Adults 9
54 5 Street Dance Show Solo m Adults 1
55 6 Modern and Contemporary Dance Solo m Adults 2
56 7 Hip hop Battle Solo Adults 18
57 8 Hip Hop Duo Adults 7
58 9 Street Dance Show Duo Adults 4
59 10 Bachata Duo Adults 1
60 11 Modern and Contemporary Dance Duo Adults 1
61 12 Hip Hop Group Adults 4
62 13 Street Dance Show Group Adults 4
63 14 Show Dance Group Adults 1
64 15 Modern Ballet Group Adults 1
65 16 MTV Dance Group Adults 1
66 17 Hip Hop Formation Adults 4
67 18 Show Dance Formation Adults 1
68 19 Modern and Contemporary Dance Formation Adults 1
69 20 Character-Ethnic-Folk Formation Adults 1
70 1 Production # # 2
71 2 Small production # # 1
B
R.br R.br Kategorija Sastav Uzrast-razred Takmičara
72 1 Hip Hop Solo f Mini kids 2
73 2 Acrobatic Dance Solo f Mini kids 1
74 3 MTV Dance Solo f Mini kids 1
75 4 Open Category Duo Mini kids 1
76 5 Classical Ballet Formation Mini kids 1
77 6 Modern Ballet Formation Mini kids 1
78 7 Open Category Formation Mini kids 1
79 1 Hip Hop Solo f Children 22
80 2 Street Dance Show Solo f Children 1
81 3 Latin Show Solo f Children 1
82 4 National Folkloric Dance Solo f Children 1
83 5 Musical Solo f Children 1
84 6 MTV Dance Solo f Children 1
85 7 Hip Hop Solo m Children 3
86 8 Hip hop Battle Solo Children 1
87 9 Hip Hop Duo Children 7
88 10 Hip Hop Group Children 1
89 11 Hip Hop Formation Children 5
90 1 Hip Hop Solo f Juniors 1
91 2 Show Dance Solo f Juniors 1
92 3 Acrobatic Dance Solo f Juniors 1
93 4 Classical Ballet Solo f Juniors 1
94 5 Modern Ballet Solo f Juniors 2
95 6 Modern and Contemporary Dance Solo f Juniors 2
96 7 Character-Ethnic-Folk Solo f Juniors 1
97 8 Musical Solo f Juniors 1
98 9 MTV Dance Solo f Juniors 1
99 10 Open Category Solo f Juniors 1
100 11 Jazz Dance/Lyrical Duo Juniors 1
101 12 Character-Ethnic-Folk Duo Juniors 1
102 13 Hip Hop Group Juniors 1
103 14 Street Dance Show Group Juniors 1
104 15 Show Dance Group Juniors 1
105 16 Jazz Dance/Lyrical Group Juniors 1
106 17 Hip Hop Formation Juniors 3
107 1 Street Dance Show Solo f Adults 1
108 2 Hip hop Battle Solo Adults 2
109 3 Hip Hop Group Adults 1
110 1 Production # # 1
111 2 Small production # # 2
C
R.br R.br Kategorija Sastav Uzrast-razred Takmičara
112 1 Hip Hop Solo f Mini kids 1
113 2 MTV Dance Solo f Mini kids 1
114 3 Classical Ballet Formation Mini kids 1
115 1 Hip Hop Solo f Children 12
116 2 Modern Ballet Solo f Children 1
117 3 Musical Solo f Children 1
118 4 MTV Dance Solo f Children 1
119 5 Open Category Solo f Children 1
120 6 National Folkloric Dance Duo Children 1
121 7 Classical Ballet Group Children 1
122 8 Character-Ethnic-Folk Group Children 1
123 9 National Folkloric Dance Group Children 1
124 10 Open Category Group Children 1
125 11 Hip Hop Formation Children 2
126 12 Character-Ethnic-Folk Formation Children 1
127 13 National Folkloric Dance Formation Children 1
128 14 Open Category Formation Children 1
129 1 Latin Show Solo f Juniors 1
130 2 Show Dance Solo f Juniors 2
131 3 Jazz Dance/Lyrical Solo f Juniors 1
132 4 Classical Ballet Solo f Juniors 1
133 5 Modern Ballet Solo f Juniors 1
134 6 Modern and Contemporary Dance Solo f Juniors 1
135 7 Character-Ethnic-Folk Solo f Juniors 1
136 8 National Folkloric Dance Solo f Juniors 1
137 9 Musical Solo f Juniors 1
138 10 MTV Dance Solo f Juniors 2
139 11 Open Category Solo f Juniors 2
140 1 Production # # 1
Compiled by MasterDance © MasterSoft