KVALIFIJACIONI TURNIR Sarajevo - 23.02.2019


PRIJAVLJENE DISCIPLINE (Ažurirana : 04.07.2020)
KV TURNIR
R.br R.br Kategorija Sastav Uzrast-razred Takmičara
1 1 D1 ST Par Juvenile 1 4
2 2 D3 ST Par Juvenile 1 2
3 3 D1 LA Par Juvenile 1 4
4 4 D3 LA Par Juvenile 1 2
5 1 D1 ST Par Juvenile 2 1
6 2 C ST Par Juvenile 2 2
7 3 D1 LA Par Juvenile 2 1
8 4 C LA Par Juvenile 2 2
9 1 D1 ST Par Junior 1 5
10 2 C ST Par Junior 1 6
11 3 D1 LA Par Junior 1 4
12 4 D3 LA Par Junior 1 1
13 5 C LA Par Junior 1 6
14 6 B LA Par Junior 1 2
15 1 D3 ST Par Junior 2 2
16 2 C ST Par Junior 2 3
17 3 D3 LA Par Junior 2 2
18 4 C LA Par Junior 2 2
19 5 B LA Par Junior 2 1
20 1 D3 ST Par Youth 1
21 2 C ST Par Youth 2
22 3 B ST Par Youth 1
23 4 D3 LA Par Youth 1
24 5 C LA Par Youth 3
25 6 B LA Par Youth 2
26 1 A ST Par Adult 1
27 1 C ST Par Senior 2 1
28 2 C LA Par Senior 2 1
ŠKOLSKA LIGA POČETNI NIVO
R.br R.br Kategorija Sastav Uzrast-razred Takmičara
29 1 Engleski Valcer Solo Juvenile 1 18
30 2 Cha Cha Solo Juvenile 1 17
31 3 Engleski Valcer Par Juvenile 1 2
32 4 Cha Cha Par Juvenile 1 2
33 1 Engleski Valcer Solo Juvenile 2 17
34 2 Cha Cha Solo Juvenile 2 17
35 3 Engleski Valcer Par Juvenile 2 6
36 4 Cha Cha Par Juvenile 2 6
37 1 Engleski Valcer Solo Junior 1 3
38 2 Cha Cha Solo Junior 1 3
39 1 Engleski Valcer Par Junior 2 1
40 2 Cha Cha Par Junior 2 1
41 1 Engleski Valcer Solo Youth 2
42 2 Cha Cha Solo Youth 2
ŠKOLSKA LIGA NAPREDNI NIVO
R.br R.br Kategorija Sastav Uzrast-razred Takmičara
43 1 D1 ST Solo Juvenile 1 3
44 2 D2 ST Solo Juvenile 1 3
45 3 D1 LA Solo Juvenile 1 3
46 4 D2 LA Solo Juvenile 1 3
47 5 D3 LA Solo Juvenile 1 1
48 6 D1 ST Par Juvenile 1 1
49 7 D1 LA Par Juvenile 1 1
50 1 D1 ST Solo Juvenile 2 7
51 2 D2 ST Solo Juvenile 2 4
52 3 D3 ST Solo Juvenile 2 3
53 4 D1 LA Solo Juvenile 2 7
54 5 D2 LA Solo Juvenile 2 3
55 6 D3 LA Solo Juvenile 2 4
56 7 D1 ST Par Juvenile 2 2
57 8 D2 ST Par Juvenile 2 2
58 9 D1 LA Par Juvenile 2 2
59 10 D2 LA Par Juvenile 2 2
60 1 D1 ST Solo Junior 1 2
61 2 D2 ST Solo Junior 1 4
62 3 D3 ST Solo Junior 1 3
63 4 D1 LA Solo Junior 1 1
64 5 D2 LA Solo Junior 1 3
65 6 D3 LA Solo Junior 1 5
66 7 D1 ST Par Junior 1 1
67 8 D2 ST Par Junior 1 2
68 9 D1 LA Par Junior 1 1
69 10 D2 LA Par Junior 1 2
70 1 D1 ST Solo Junior 2 5
71 2 D3 ST Solo Junior 2 5
72 3 D1 LA Solo Junior 2 5
73 4 D3 LA Solo Junior 2 8
74 5 D1 ST Par Junior 2 1
75 6 D2 ST Par Junior 2 1
76 7 D1 LA Par Junior 2 1
77 8 D2 LA Par Junior 2 1
78 1 D1 ST Solo Youth 1
79 2 D3 ST Solo Youth 2
80 3 D1 LA Solo Youth 1
81 4 C LA Solo Youth 3
KV TURNIR ZA GRUPE I FORMACIJE
R.br R.br Kategorija Sastav Uzrast-razred Takmičara
82 1 grupno Grupa Juvenile 1 1
83 2 grupno Formacija Juvenile 1 1
84 1 grupno Formacija Juvenile 2 1
85 1 grupno Grupa Junior 1 2
86 1 grupno Formacija Junior 2 1
87 1 grupno Grupa Youth 2
Compiled by MasterDance © MasterSoft