SERBIAN INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL - 15.06.2019. Jagodina

NAPOMENA
Prijavljivanje - odjavljivanje takmičara vrše plesni klubovi koji se najpre moraju registrovati!
Prilikom registracije, odredite sami svoje KORISNIČKO IME i LOZINKU.
Zapamtite ih, jer se sa njima logujete kako biste prijavili ili odjavili takmičare.
Ako ste zaboravili svoje korisničko ime ili lozinku, nemojte ponovo registrovati klub!
U formi za logovanje zatražite svoje podatke i dobićete ih na svoj e-mai.

ROK ZA PRIJAVLJIVANJE : 08.06.2019 do 23:59
ROK ZA UPLOAD MUZIKE : 14.06.2019 do 21:00
Compiled by MasterDance ® MasterSoft