Skopje Open 2019 - 26.10.2019


ПРИЈАВЕНИ ДИСЦИПЛИНИ (на ден : 11.12.2019)
KV turnir
Ред.бр. Ред.бр. Стил Категорија Возраст Натпреварувач
1 1 STANDARD SW,QS Couple Juvenile 1 1
2 2 STANDARD SW,QS Couple Juvenile 2 1
3 1 STANDARD D Class - SW,AT,QS Couple Junior 1 1
4 2 STANDARD D Class - SW,AT,QS Couple Junior 2 6
5 1 STANDARD C Class - SW,AR,SF,QS Couple Junior 1 3
6 1 STANDARD B Class - SW,AR,SF,QS Couple Junior 1 1
7 2 STANDARD B Class - SW,AR,SF,QS Couple Junior 2 2
8 1 STANDARD D Class - SW,AT,VW,SF,QS Couple Youth 1
9 1 STANDARD C Class - SW,AT,VW,SF,QS Couple Youth 2
10 2 STANDARD C Class - SW,AT,VW,SF,QS Couple Adult 1
11 1 STANDARD B Class - SW,AT,VW,SF,QS Couple Youth 2
12 1 LATIN SA,CHA,JV Couple Juvenile 1 2
13 2 LATIN SA,CHA,JV Couple Juvenile 2 1
14 1 LATIN V Class - SA,CHA,JV Couple Junior 1 1
15 2 LATIN V Class - SA,CHA,JV Couple Junior 2 4
16 1 LATIN IV Class - SA,CHA,RU,JV Couple Junior 1 3
17 2 LATIN IV Class - SA,CHA,RU,JV Couple Junior 2 3
18 1 LATIN III Class - SA,CHA,RU,JV Couple Junior 1 1
19 1 LATIN V Class - SA,CHA,RU,PD,JV Couple Youth 2
20 2 LATIN V Class - SA,CHA,RU,PD,JV Couple Adult 1
21 1 LATIN IV Class - SA,CHA,RU,PD,JV Couple Youth 2
22 1 LATIN III Class - SA,CHA,RU,PD,JV Couple Youth 1
23 2 LATIN III Class - SA,CHA,RU,PD,JV Couple Adult 1
24 1 LATIN II Class - SA,CHA,RU,PD,JV Couple Youth 1
Skolska liga
Ред.бр. Ред.бр. Стил Категорија Возраст Натпреварувач
25 1 STANDARD SW,QS Duo Juvenile 1 1
26 2 STANDARD SW,QS Duo Juvenile 2 1
27 3 STANDARD SW,QS Duo Junior 1 1
28 1 LATIN SA,CHA,JV Duo Juvenile 1 4
29 2 LATIN SA,CHA,JV Duo Juvenile 2 5
30 3 LATIN SA,CHA,JV Duo Junior 1 2
Modern Dances
Ред.бр. Ред.бр. Стил Категорија Возраст Натпреварувач
31 1 Hip Hop Solo F Juvenile 1 1
32 2 Hip Hop Solo F Juvenile 2 6
33 3 Hip Hop Solo M Juvenile 2 1
34 4 Hip Hop Big Team Juvenile 1 1
35 1 Street Dance Big Team Juvenile 1 1
36 2 Street Dance Big Team Juvenile 2 1
37 1 Techno dance Solo F Youth 1
38 1 Dance Show Big Team Juvenile 1 2
39 1 Jazz Dance Solo F Juvenile 1 1
40 2 Jazz Dance Big Team Juvenile 1 1
41 3 Jazz Dance Big Team Juvenile 2 1
42 1 Modern Dance Solo F Juvenile 1 1
43 1 Modern Ballet Trio Juvenile 1 1
44 2 Modern Ballet Small Team Juvenile 1 3
45 1 Classic Ballet Trio Juvenile 1 1
46 2 Classic Ballet Small Team Juvenile 1 1
47 1 Moder Jazz Solo F Juvenile 1 1
48 1 Contemporary Big Team Juvenile 1 1
49 2 Contemporary Big Team Juvenile 2 2
50 1 Oriental/Belly Dance Solo F Senior 2
51 1 Ethno Dance/Folklore Big Team Juvenile 1 1
52 1 Latin Show Solo F Juvenile 1 7
53 2 Latin Show Solo F Juvenile 2 7
54 3 Latin Show Solo F Junior 1 1
55 4 Latin Show Solo F Junior 2 1
56 5 Latin Show Solo F Youth 1
57 6 Latin Show Duo Juvenile 1 1
58 7 Latin Show Trio Junior 2 1
59 8 Latin Show Small Team Juvenile 2 1
60 9 Latin Show Small Team Junior 2 1
61 10 Latin Show Big Team Juvenile 1 1
62 11 Latin Show Big Team Juvenile 2 1
63 1 Latin All Ladies Duo Juvenile 2 1
64 2 Latin All Ladies Trio Juvenile 1 1
65 3 Latin All Ladies Small Team Juvenile 1 1
66 4 Latin All Ladies Small Team Juvenile 2 2
67 5 Latin All Ladies Small Team Junior 2 2
68 6 Latin All Ladies Big Team Juvenile 2 2
69 7 Latin All Ladies Big Team Junior 1 2
70 8 Latin All Ladies Big Team Junior 2 1
71 9 Latin All Ladies Big Team Youth 1
72 10 Latin All Ladies Big Team Adult 1
73 1 Latin Solo Solo F Juvenile 1 10
74 2 Latin Solo Solo F Juvenile 2 18
75 3 Latin Solo Solo F Junior 1 20
76 4 Latin Solo Solo F Junior 2 11
77 5 Latin Solo Solo F Youth 4
78 6 Latin Solo Solo F Adult 1
79 7 Latin Solo Solo M Junior 2 1
80 1 Latin Synchro Small Team Juvenile 2 1
81 2 Latin Synchro Big Team Junior 2 1
82 1 Zumba Latin Solo F Juvenile 1 3
83 2 Zumba Latin Solo F Juvenile 2 1
84 3 Zumba Latin Solo M Juvenile 2 1
85 4 Zumba Latin Duo Juvenile 1 5
86 5 Zumba Latin Duo Junior 1 1
87 6 Zumba Latin Duo Youth 2
88 7 Zumba Latin Trio Juvenile 2 2
89 8 Zumba Latin Small Team Juvenile 1 1
90 9 Zumba Latin Small Team Juvenile 2 3
91 10 Zumba Latin Small Team Junior 1 2
92 11 Zumba Latin Small Team Junior 2 2
93 12 Zumba Latin Big Team Juvenile 1 2
94 13 Zumba Latin Big Team Juvenile 2 1
95 14 Zumba Latin Big Team Junior 1 1
96 15 Zumba Latin Big Team Senior 1
97 16 Zumba Latin Mega Team Juvenile 1 1
98 1 Dance Hall Duo Juvenile 2 1
99 2 Dance Hall Duo Youth 1
100 1 Reggaeton Trio Adult 2
101 2 Reggaeton Small Team Juvenile 1 1
102 3 Reggaeton Big Team Juvenile 2 1
103 1 Integrative Show Dance Small Team Senior 1
104 1 Sinhro SAMBA Duo Junior 2 1
105 2 Sinhro SAMBA Duo Youth 2
106 3 Sinhro SAMBA Trio Junior 2 1
107 4 Sinhro SAMBA Small Team Juvenile 2 1
108 5 Sinhro SAMBA Big Team Juvenile 2 1
109 6 Sinhro SAMBA Big Team Junior 2 1
110 1 Sinhro CHA CHA Duo Juvenile 1 2
111 2 Sinhro CHA CHA Duo Juvenile 2 3
112 3 Sinhro CHA CHA Duo Junior 2 2
113 4 Sinhro CHA CHA Duo Youth 1
114 5 Sinhro CHA CHA Trio Juvenile 2 1
115 6 Sinhro CHA CHA Small Team Juvenile 1 1
116 7 Sinhro CHA CHA Small Team Juvenile 2 4
117 8 Sinhro CHA CHA Small Team Junior 1 1
118 9 Sinhro CHA CHA Big Team Juvenile 1 1
119 10 Sinhro CHA CHA Big Team Juvenile 2 1
120 1 Sinhro RUMBA Duo Junior 2 1
121 2 Sinhro RUMBA Duo Youth 1
122 3 Sinhro RUMBA Small Team Juvenile 2 1
123 4 Sinhro RUMBA Small Team Junior 1 1
124 1 Sinhro JIVE Duo Junior 2 2
125 1 Solo Samba Solo F Juvenile 1 1
126 2 Solo Samba Solo F Juvenile 2 5
127 3 Solo Samba Solo F Junior 1 5
128 4 Solo Samba Solo F Junior 2 4
129 5 Solo Samba Solo F Youth 5
130 6 Solo Samba Solo F Adult 1
131 7 Solo Samba Solo M Junior 2 1
132 1 Solo Paso doble Solo F Juvenile 1 1
133 2 Solo Paso doble Solo F Junior 1 1
134 3 Solo Paso doble Solo F Junior 2 2
Compiled by MasterDance ® MasterSoft